илюзорен

илюзорен
илюзо̀р|ен, -на, -но <-ни>
прил illusòrio, immaginàrio

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • илюзорен — прил. лъжлив, измамлив, нереален, недействителен, химеричен, неверен прил. въображаем, мним, привиден, фантастичен, призрачен прил. лъжовен прил. невеществен прил. изкуствен …   Български синонимен речник

 • въображаем — прил. фиктивен, нереален, недействителен, фантастичен, химеричен, утопичен, илюзорен, отвлечен, мним, далечен, предполагаем, непостижим, невероятен, недоловим, измислен, приказен, баснословен, призрачен прил. идеален, мислен, създаден по… …   Български синонимен речник

 • изкуствен — прил. неестествен прил. имитиран, възпроизведен, копиран, пресъздаден прил. изкривен, изкълчен прил. престорен, неискрен, фалшив, лъжлив, фалшифициран, измамлив прил. подправен прил. недействителен, въображаем, илюзорен …   Български синонимен речник

 • измамлив — прил. лъжовен, лъжлив, измамен, неистински, примамлив, привиден, измамнически прил. съблазнителен, прелъстителен прил. лицемерен, притворен, подъл, вероломен прил. химеричен, призрачен, миражен прил. илюзорен, въображаем прил …   Български синонимен речник

 • лъжовен — прил. лъжлив, измамлив, заблуден, миражен, подъл, лицемерен, коварен, престорен, притворен прил. илюзорен, въображаем прил. празен, пуст, безсъдържателен …   Български синонимен речник

 • невеществен — прил. нереален, нематериален, безплътен, безтелесен, ефимерен прил. духовен прил. нетелесен прил. илюзорен, въображаем прил. мимолетен, преходен …   Български синонимен речник

 • недействителен — прил. неистински, нереален, въображаем прил. невалиден, незаконен, нищожен прил. измамлив, илюзорен, изкуствен прил. лишен от законна сила прил. привиден прил. фантастичен, удивителен, баснословен …   Български синонимен речник

 • нереален — прил. недействителен, нематериален прил. невероятен, неестествен, безпочвен, безосновен, утопичен, фантастичен, въображаем прил. откъснат, отвлечен прил. идеален, мислен, създаден по въображение прил. невеществен, илюзорен прил …   Български синонимен речник

 • привиден — прил. измамлив, симулативен, лъжлив, въображаем, мним, недействителен, външен, повърхностен прил. престорен, лицемерен, неискрен прил. илюзорен прил. изкуствен, фалшив прил. фиктивен, покачен прил. несериозен, лекомислен …   Български синонимен речник

 • призрачен — прил. измамлив, лъжлив, нереален, недействителен, мним, въображаем, фантастичен, илюзорен, миражен, химеричен, странен, далечен, утопичен прил. въздушен, лек, като сянка, ефирен прил. неясен, смътен, прелестен, тих, спокоен, успокоителен прил.… …   Български синонимен речник

 • фантастичен — прил. въображаем, утопичен, недействителен, химеричен, невероятен, баснословен, приказен, фиктивен, илюзорен, нереален, преувеличен, невъзможен, безосновен, измислен, безпочвен прил. удивителен, чуден, чудноват прил. вълшебен, магически прил.… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”